Trắc nghiệm Bài 9: Xác định phương hướng ngoài thực địa có đáp án

  • 265 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Ở bán cầu nào vào ban đêm chúng ta nhìn thấy sao Bắc Cực?

Xem đáp án

Đáp án D.

SGK/126, lịch sử và địa lí 6.


Câu 2:

Dựa vào hướng Mặt Trời lặn xác định được hướng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/126, lịch sử và địa lí 6.


Câu 3:

Dựa vào hướng Mặt Trời mọc xác định được hướng nào sau đây? 

Xem đáp án

Đáp án C.

SGK/125, lịch sử và địa lí 6.


Câu 4:

Dựa vào sao Bắc Cực trên bầu trời, ta tìm được hướng 

Xem đáp án

Đáp án C.

SGK/126, lịch sử và địa lí 6.


Câu 5:

Trên vòng đo độ ở La bàn hướng Nam chỉ 

Xem đáp án

Đáp án C.

SGK/125, lịch sử và địa lí 6.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận