Trắc nghiệm Biến đổi khí hậu có đáp án

  • 124 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tìm và sửa 3 lỗi sai trong đoạn văn sau:

Biến đổi khí hậulà sự thay đổi của+không khí

trong một khoảng thời gian dài do tác động của

các điều kiện tự nhiên và hoạt động của con người,

biểu hiện bởi sự lạnh đitoàn cầu,

mực nước biển dâng và gia tăng các hiện tượng thủy văn cực đoan.

Do con người ngày càng giảm

lượng khí nhà kính vào khí quyển.

Xem đáp án

* Lỗi sai:

Biến đổi khí hậu là sự thay đổi của không khí trong một khoảng thời gian dài do tác động của các điều kiện tự nhiên và hoạt động của con người, biểu hiện bởi sự lạnh đi toàn cầu, mực nước biển dâng và gia tăng các hiện tượng thủy văn cực đoan. Do con người ngày càng giảm lượng khí nhà kính vào khí quyển.

* Sửa lại:

Biến đổi khí hậu là sự thay đổi của khí hậu trong một khoảng thời gian dài do tác động của các điều kiện tự nhiên và hoạt động của con người, biểu hiện bởi sự nóng lên toàn cầu, mực nước biển dâng và gia tăng các hiện tượng thủy văn cực đoan. Do con người ngày càng tăng lượng khí nhà kính vào khí quyển.


Câu 3:

Tích vào ô tương ứng:

ĐÚNG SAI

Sự nóng lên toàn cầu

Hiện tượng xói mòn, sạt lở đất

Mực nước biển dâng

Xem đáp án

Biểu hiện

Đúng

Sai

Sự nóng lên toàn cầu

X

 

Hiện tượng xói mòn, sạt lở đất

 

X

Mực nước biển dâng

X

 


Câu 4:

Kéo thả đáp án vào cột tương ứng

Nóng quanh năm

Gió Mậu Dịch

Gió Tây Ôn Đới

Gió Đông Cực

Mưa từ 500 – 1000mm

Băng tuyết bao phủ

Mưa dưới 500 mm

Nhiệt độ trung bình

Mưa từ 1000 – 2000mm

Đới nóng Đới ôn hòa Đới lạnh

Xem đáp án

Đới nóng

Đới ôn hòa

Đới lạnh

- Nóng quanh năm

- Mưa từ 1000 – 2000mm

- Gió Mậu dịch

 

- Nhiệt độ trung bình

- Mưa từ 500 – 1000mm

- Gió Tây Ôn Đới

- Băng tuyết bao phủ

- Mưa dưới 500mm

- Gió Đông Cực


Câu 5:

Tìm 3 lỗi sai trong đoạn văn sau:

Hai đới lạnh (hàn đới) là khu vực

có mưa hầu như quanh năm , nhiệt độ

trung bình của tất cả các tháng đều dưới

0 oC. Lượng mưa trung bình năm

dưới 200mm . Gió thổi thường xuyên

là gió Đông Cực.

Xem đáp án

* Các lỗi sai:

Hai đới lạnh (hàn đới) là khu vực có mưa hầu như quanh năm, nhiệt độ trung bình của tất cả các tháng trong năm đều dưới 0oC. Lượng mưa trung bình năm dưới 200mm. Gió thổi thường xuyên là gió Đông Cực.

* Sửa lại:

Hai đới lạnh (hàn đới) là khu vực có băng tuyết hầu như quanh năm, nhiệt độ trung bình của tất cả các tháng trong năm đều dưới 10oC. Lượng mưa trung bình năm dưới 500mm. Gió thổi thường xuyên là gió Đông Cực.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận