Trắc nghiệm Các dạng địa hình chính trên Trái đất. Khoáng sản có đáp án

  • 247 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Muối mỏ, apatit, thạch anh, kim cương, đá vôi thuộc loại khoáng sản:

Xem đáp án

Khoáng sản phi kim loại: Muối mỏ, A –pa –tit, đá vôi,…

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Khoáng sản thuộc nhóm khoáng sản năng lượng là:

Xem đáp án

Khoáng sản năng lượng: than, dầu mỏ, khí đốt…

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Khoáng sản là:

Xem đáp án

Khoáng sản là những khoáng vật và đá có ích được con người khai thác và sử dụng.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Dựa vào tính chất và công dụng, khoáng sản được chia thành mấy nhóm?

Xem đáp án

Dựa vào tính chất và công dụng, khoáng sản được chia làm 3 nhóm:

- Khoáng sản năng lượng: than, dầu mỏ, khí đốt…

- Khoáng sản kim loại: Kim loại đen (sắt, Mangan, …); kim loại màu (đồng, chì, kẽm….)

- Khoáng sản phi kim loại: Muối mỏ, A –pa –tit, đá vôi…

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Mỏ nội sinh gồm có các mỏ:

Xem đáp án

Các mỏ khoáng sản nội sinh: Là các mỏ được hình thành do nội lực (quá trình mắc – ma). Ví dụ: Vàng, đồng, chì, sắt,…

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận