Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 (có đáp án): Điện trở, tụ điện, cuộn cảm (Mới nhất)

  • 309 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Có mấy loại linh kiện chính?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Mạch điện tử cấu tạo bởi 2 loại linh kiện chính: linh kiện thụ động và linh kiện tích cực.


Câu 2:

Linh kiện nào sau đây là linh kiện thụ động?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Điôt, tranzito, triac đều là linh kiện tích cực.


Câu 3:

Linh kiện nào sau đây là linh kiện tích cực?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Tụ điện và cuộn cảm đều là linh kiện thụ động.


Câu 4:

Có mấy cách phân loại điện trở?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Điện trở được phân loại theo:

+ Công suất

+ Trị số

+ Đại lượng vật lí tác động lên điện trở.


Câu 5:

Theo công suất, điện trở được phân làm mấy loại?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Theo công suất, điện trở được chia làm 2 loại: điện trở có công suất nhỏ và điện trở có công suất lớn.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận