Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 1. Giới thiệu về trồng trọt có đáp án

  • 96 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trồng trọt có vai trò trong:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Ngoài vai trò cung cấp sản phẩm thiết yếu cho con người, ngành trồng trọt còn có vai trò hỗ trợ cho sự phát triển của nhiều ngành nghề quan trọng khác như: chăn nuôi, chế biến, xuất khẩu, …


Câu 2:

Ở Việt Nam có mấy phương thức trồng trọt phổ biến?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Ở Việt Nam có 3 phương thức trồng trọt phổ biến:

1. Trồng trọt ngoài tự nhiên

2. Trồng trọt trong nhà có mái che

3. Trồng trọt kết hợp


Câu 3:

Đâu là phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Ở Việt Nam có 3 phương thức trồng trọt phổ biến:

1. Trồng trọt ngoài tự nhiên

2. Trồng trọt trong nhà có mái che

3. Trồng trọt kết hợp


Câu 4:

Đâu không phải ưu điểm của trồng trọt ngoài tự nhiên lầ:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Trồng trọt theo phương thức tự nhiên có nhược điểm là dễ chịu tác động bởi sâu, bệnh hại và điều kiện bất lợi của thời tiết.


Câu 5:

Ư điểm của trồng trọt trong nhà có mái che là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Trồng trọt theo phương thức trong nhà có mái che: cây ít bị sâu bệnh; có thể tạo ra năng suất cao, chủ động trong chăm sóc và có thể sản xuất được rau, quả trái vụ, an toàn.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận