Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 4. Thu hoạch sản phẩm trồng trọt có đáp án

  • 73 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Yêu cầu khi thu hoạch sản phẩm trồng trọt là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Yêu cầu khi thu hoạch sản phẩm trồng trọt là đúng lúc, nhanh gọn, cẩn thận; sử dụng phương pháp và dụng cụ thu hoạch phù hợp với từng loại cây trồng.


Câu 2:

Mục đích của thu hoạch sản phẩm trồng trọt là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Yêu cầu khi thu hoạch sản phẩm trồng trọt là đúng lúc, nhanh gọn, cẩn thận; sử dụng phương pháp và dụng cụ thu hoạch phù hợp với từng loại cây trồng nhằm đảm bảo sự tổn thất nhỏ nhất và chất lượng sản phẩm thu được tốt nhất.


Câu 3:

Có mấy phương pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt phổ biến?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Có 4 phương pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt phổ biến:

- Hái

- Nhổ

- Đào

- Cắt


Câu 4:

Phương pháp hái không áp dụng với cây trồng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Su hào áp dụng phương pháp nhổ.


Câu 5:

Phương pháp nhổ không áp dụng với cây trồng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Nhãn áp dụng phương pháp hái.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận