Trắc nghiệm Công nghệ 7 Ôn tập chương IV có đáp án

  • 59 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Vai trò của thủy sản là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Vai trò của thủy sản là:

+ Cung cấp thực phẩm cho con người

+ Cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu

+ Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi

+ Tạo việc làm cho lao động

+ Đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí

+ Khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.


Câu 2:

Vận chuyển cá giống vào thời gian nào thì hợp lí:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Vận chuyển cá giống đến ao nuôi vào lúc thời tiết mát như buổi sáng, chiều mát hoặc ban đêm.


Câu 3:

Có mấy cách cho cá ăn?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Có 2 cách cho cá ăn:

+ Cho ăn bằng tay

+ Cho ăn bằng máy


Câu 4:

Người ta cho cá ăn bằng cách nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Có 2 cách cho cá ăn:

+ Cho ăn bằng tay

+ Cho ăn bằng máy


Câu 5:

Cá mới thả cho ăn thức ăn viên nổi có hàm lượng protein bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Hàm lượng protein 30% - 35%: cho cá mới thả

+ Hàm lượng protein 28% - 30%: cho cá lớn.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận