Trắc nghiệm Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới có đáp án

  • 124 lượt thi

  • 70 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Quy mô dân số thế giới có xu hướng:

Xem đáp án

Quy mô dân số thế giới có xu hướng ngày càng lớn.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Quy mô dân số thế giới năm 2018 là:

Xem đáp án

Năm 2018, thế giới có 7,6 tỉ dân.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

 “Ngày càng ngắn lại” là đặc điểm của:

Xem đáp án

Thời gian dân số tăng thêm 1 tỉ người ngày càng ngắn lại.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Cho nhận định: “ Dân cư trên thế giới không ngừng tăng lên”. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đúng vì, qua quan sát biểu đồ quy mô dân số thế giới, ta thấy năm 1804 dân số thế giới chỉ có 1 tỉ dân. Nhưng đến năm 2018 đã tăng lên 7,6 tỉ dân và chưa có dấu hiệu giảm.


Câu 5:

 Chọn các đáp án đúng:

Nguyên nhân nào khiến cho dân cư trên thế giới ngày càng tăng?

Chiến tranh, xung đột

Tâm lý thích đông con

Dịch bệnh đói kém

Quy mô dân số đông

Chính sách kế hoạch hóa dân số

Xem đáp án

Nguyên nhân khiến cho dân cư trên thế giới ngày càng tăng do:

- Tâm lý thích đông con của một số nước phương Đông, đặc biệt là các nước đang phát triển.

- Quy mô dân số đông, số người trong độ tuổi sinh đẻ cao, nên số trẻ em sinh ra lớn....v....v...


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận