Thi Online Trắc nghiệm Địa 11 Cánh diều Bài 1: Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế- xã hội của các nhóm nước có đáp án

Trắc nghiệm Địa 11 Cánh diều Bài 1: Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế- xã hội của các nhóm nước có đáp án

  • 1202 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại không có tác động nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn B

Cuộc cách mạng KH và CN hiện đại sử dụng nhiều thành tựu công nghệ có tác động sâu sắc:

- Làm xuất hiện nhiều ngành mới (công nghệ vật liệu, công nghệ thông tin, công nghệ năng lượng, công nghệ sinh học) và cuộc cách mạng 4.0 với nhiều đột phá (AI, Big data,…).

- Thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ (tăng tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ).

- Làm cho kinh tế thế giới chuyển dần từ nền kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức (nền kinh tế dựa trên tri thức, kỹ thuật, công nghệ cao).


Câu 2:

Các nước phát triển tập trung chủ yếu ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A

Các nước phát triển là những quốc gia có nền kinh tế ở trình độ cao, thu nhập bình quân đầu người lớn, chỉ số HDI cao. Các nước này tập trung chủ yếu ở khu vực Bắc Mĩ (Hoa Kì, Canađa), Tây Âu (Anh, Pháp, Ý, Thụy Sĩ, Đức,…) và Ô-xtrây-li-a.


Câu 3:

Cuộc cách mạng khoa học nghệ hiện đại làm xuất hiện nhiều ngành mới chủ yếu trong lĩnh vực nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn C

Cuộc cách mạng KH và CN hiện đại với đặc trưng là sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao, là những ngành dựa vào thành tựu khoa học lớn, có hàm lượng tri thức cao. Làm xuất hiện nhiều ngành mới trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ như: công nghệ vật liệu (sản xuất các vật liệu mới), công nghệ năng lượng (hạt nhân), công nghệ sinh học, công nghệ thông tin (phát triển ngành viễn thông).


Câu 4:

Dựa trên cơ sở nào để phân chia các quốc gia trên thế giới thành nhóm nước phát triển và đang phát triển?

Xem đáp án

Chọn C

Theo trình độ phát triển kinh tế - xã hội, các nước trên thế giới phân chia thành nước phát triển và nước đang phát triển dựa trên các chỉ tiêu chủ yếu là tổng thu nhập quốc gia bình quân đầu người (GNI/người), cơ cấu kinh tế và chỉ số phát triển con người (HDI).


Câu 5:

Các nước có thu nhập ở mức thấp hiện nay hầu hết đều ở

Xem đáp án

Chọn C

Các quốc gia thu nhập thấp chủ yếu tập trung ở châu Phi, Nam Mĩ và một số quốc gia ở châu Á.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận