Thi Online Trắc nghiệm Địa 11 Cánh diều Bài 11: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế khu vực Đông Nam Á có đáp án

Trắc nghiệm Địa 11 Cánh diều Bài 11: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế khu vực Đông Nam Á có đáp án

  • 792 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Quốc gia nào sau đây nằm ở bộ phận Đông Nam Á lục địa?

Xem đáp án

Chọn C

Đông Nam Á nằm ở phía đông nam châu Á, có diện tích khoảng 4,5 triệu km2, bao gồm 11 quốc gia thuộc Đông Nam Á lục địa (Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, Mi-an-ma) và Đông Nam Á hải đảo (Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Bru-nây, Phi-lip-pin và Ti-mo Lét-xtê).


Câu 2:

Quốc gia nào sau đây nằm ở bộ phận Đông Nam Á hải đảo?

Xem đáp án

Chọn C

Đông Nam Á nằm ở phía đông nam châu Á, có diện tích khoảng 4,5 triệu km2, bao gồm 11 quốc gia thuộc Đông Nam Á lục địa (Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, Mi-an-ma) và Đông Nam Á hải đảo (Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Bru-nây, Phi-lip-pin và Ti-mo Lét-xtê).


Câu 3:

Một phần lãnh thổ của quốc gia nào sau đây ở Đông Nam Á vẫn có mùa đông lạnh?

Xem đáp án

Chọn C

Một phần lãnh thổ phía bắc Mi-an-ma, phía bắc Việt Nam ở Đông Nam Á vẫn có mùa đông lạnh do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc từ đại lục Trung Quốc thổi về.


Câu 4:

Phần lớn Đông Nam Á lục địa có khí hậu

Xem đáp án

Chọn D

Khí hậu Đông Nam Á phân hóa đa dạng với nhiều đới và kiểu khí hậu khác nhau. Phần lớn Đông Nam Á lục địa và phần lớn lãnh thổ Phi-líp-pin có khí hậu nhiệt đới với kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa. Trong năm có hai mùa rõ rệt: mùa đông lạnh và khô; mùa hạ nóng, ẩm, mưa nhiều.


Câu 5:

Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ dân cư ở Đông Nam Á phân bố không đều?

Xem đáp án

Chọn C

Dân cư Đông Nam Á phân bố không đều, thể hiện ở việc dân cư tập trung đông ở đồng bằng châu thổ của các sông lớn, vùng ven biển và thưa thớt ở vùng núi, vùng sâu vùng xa, hải đảo,…


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận