Trắc nghiệm Địa 11 Cánh diều Bài 12: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có đáp án

  • 478 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mục tiêu tổng quát của ASEAN là

Xem đáp án

Chọn A

Mục tiêu tổng quát của ASEAN là: Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển.


Câu 2:

Cơ chế hợp tác của ASEAN rất phong phú và đa dạng là nhằm đích chủ yếu nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn C

Cơ chế hợp tác của ASEAN rất phong phú và đa dạng là nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu ASEAN.


Câu 3:

Cho đến năm 2020, quốc gia nào sau đây trong khu vực Đông Nam Á chưa gia nhập ASEAN?

Xem đáp án

Chọn A

Sau năm 1967, ASEAN tiếp tục kết nạp thêm các thành viên khác là: Bru-nây (năm 1984), Việt Nam (năm 1995), Lào và Mi-an-ma (năm 1997), Cam-pu-chia (năm 1999). Tính đến năm 2020, đã có 10/11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á là thành viên của ASEAN. Ngày 11-11-2022, ASEAN đã nhất trí về nguyên tắc để kết nạp Ti-mo Lét-xtê là thành viên thứ 11 của hiệp hội.


Câu 4:

Cơ chế hợp tác về phát triển kinh tế trong khối ASEAN không phải là

Xem đáp án

Chọn D

Các cơ chế hợp tác về phát triển kinh tế trong khối ASEAN khá đa dạng:

- Thông qua các diễn đàn như Diễn đàn kinh tế ASEAN.

- Thông qua các hiệp ước, hiệp định như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

- Thông qua các hội nghị như Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN.

- Thông qua các chương trình, dự án như hợp tác giữa các nước thành viên về phát triển giao thông vận tải.


Câu 5:

Cơ sở vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia và toàn khu vực Đông Nam Á là

Xem đáp án

Chọn A

Cơ sở vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia và toàn khu vực Đông Nam Á là tạo dựng môi trường phát triển hòa bình, ổn định trong khu vực. Sự ổn định không chỉ là điều kiện các quốc gia tự lực phát huy các tiềm năng trong nước mà còn nhận được sự đầu tư mạnh mẽ từ các quốc gia trên thế giới.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

5 tháng trước

Thanh Ngân

Bình luận


Bình luận