Thi Online Trắc nghiệm Địa 11 Cánh diều Bài 14: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế khu vực Tây Nam Á có đáp án

Trắc nghiệm Địa 11 Cánh diều Bài 14: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế khu vực Tây Nam Á có đáp án

  • 546 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nhận định nào sau đây không đúng với quy mô GDP của khu vực Tây Nam Á?

Xem đáp án

Chọn C

Khu vực Tây Nam Á có quy mô GDP tăng liên tục. Năm 2020, GDP toàn khu vực là 3 184,4 tỉ USD, chiếm 3,7% GDP toàn cầu. Quy mô GDP giữa các quốc gia có sự khác biệt rất lớn và chịu tác động của nhiều nhân tố. Nhiều nước có GDP cao nhất trong khu vực Tây Nam Á (năm 2020) như: Thổ Nhĩ Kỳ (720,0 tỉ USD), A-rập Xê-út (703,4 tỉ USD), I-xra-en (407,1 tỉ USD),… -> Nhận định: I-xra-en có quy mô GDP nhỏ nhất là không đúng.


Câu 2:

Nhận định nào sau đây đúng với quy mô GDP của khu vực Tây Nam Á?

Xem đáp án

Chọn A

Khu vực Tây Nam Á có quy mô GDP tăng liên tục. Năm 2020, GDP toàn khu vực là 3 184,4 tỉ USD, chiếm 3,7% GDP toàn cầu. Quy mô GDP giữa các quốc gia có sự khác biệt rất lớn và chịu tác động của nhiều nhân tố. Nhiều nước có GDP cao nhất trong khu vực Tây Nam Á (năm 2020) như: Thổ Nhĩ Kỳ (720,0 tỉ USD), A-rập Xê-út (703,4 tỉ USD), I-xra-en (407,1 tỉ USD),…


Câu 3:

Năm 2020, quốc gia nào sau đây ở khu vực Tây Nam Á có quy mô GDP lớn nhất?

Xem đáp án

Chọn B

Nhiều quốc gia có GDP cao nhất trong khu vực Tây Nam Á (năm 2020) như: Thổ Nhĩ Kỳ (720,0 tỉ USD), A-rập Xê-út (703,4 tỉ USD), I-xra-en (407,1 tỉ USD),… Còn Li-băng thuộc top các quốc gia có quy mô GDP thấp (25,9 tỉ USD).


Câu 4:

Thế kỉ XX, nhiều quốc gia khu vực Tây Nam Á chuyển từ

Xem đáp án

Chọn A

Thế kỉ XX, nhiều quốc gia khu vực Tây Nam Á chuyển từ nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và hàng thủ công sang nền kinh tế dựa vào ngành công nghiệp dầu khí.


Câu 5:

Kinh tế của nhiều quốc gia Tây Nam Á phụ thuộc vào loại khoáng sản nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn B

Kinh tế của nhiều nước trong khu vực Tây Nam Á chủ yếu dựa vào khai thác, chế biến, xuất khẩu tài nguyên, đặc biệt là dầu mỏ.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận