Trắc nghiệm Địa 11 Cánh diều Bài 19: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Liên Bang Nga có đáp án

  • 733 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Có nhiều vùng đất cao, đồi thoải xen với các thung lũng rộng hoặc vùng đất thấp là đặc điểm của khu vực địa hình nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn B

Đồng bằng Đông Âu rộng, có nhiều vùng đất cao, đồi thoải xen với các thung lũng rộng hoặc vùng đất thấp, có đất đai màu mỡ. Nơi đây thuận lợi để hình thành các vùng trồng cây lương thực, thực phẩm và chăn nuôi gia súc.


Câu 2:

Đại bộ phận lãnh thổ nước Liên bang Nga nằm trong vành đai khí hậu nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A

Hơn 80% lãnh thổ Liên bang Nga nằm ở vành đai khí hậu ôn đới, phần phía tây có khí hậu ôn hòa hơn phần phía đông. Phần phía bắc có khí hậu cận cực lạnh giá, chỉ 4% diện tích lãnh thổ (ở phía nam) có khí hậu cận nhiệt.


Câu 3:

Đặc điểm nào sau đây đúng với phần phía Tây của Liên bang Nga?

Xem đáp án

Chọn A

Phần phía Tây chủ yếu là địa hình đồng bằng và đồi núi thấp. Đồng bằng Đông Âu tương đối cao, xen lẫn đồi thấp, có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp, là nơi tập trung phần lớn dân cư.


Câu 4:

Biển Ban-tích, biển đen và biển Ca-xpi nằm ở khu vực nào sau đây của Liên bang Nga?

Xem đáp án

Chọn C

Biển Ban-tích, biển đen và biển Ca-xpi nằm ở phía Tây và Tây Nam.


Câu 5:

Nhận định nào đúng khi nói về đặc điểm cơ bản của địa hình Liên bang Nga?

Xem đáp án

Chọn C

Địa hình Liên bang Nga cao ở phía đông, thấp dần về phía tây. Dòng sông I-ê-nít-xây chia Liên bang Nga ra thành 2 phần rõ rệt.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận