Trắc nghiệm Địa 11 Cánh diều Bài 2: Toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế có đáp án

  • 1020 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tổ chức nào sau đây thúc đẩy tự do hóa thương mại thế giới?

Xem đáp án

Chọn A

Sự ra đời và hoạt động hiệu quả của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã thúc đẩy tự do hóa thương mại, làm cho nền kinh tế thế giới phát triển năng động.


Câu 2:

Nguyên nhân các hoạt động thương mại trên thế giới ngày càng tự do hơn là do

Xem đáp án

Chọn B

Hoạt động thương mại trên thế giới ngày càng tự do hơn thông qua việc cắt giảm dần thuế quan; tiến tới loại bỏ hàng rào phi thuế quan; đảm bảo tính cạnh tranh công bằng và không phân biệt đối xử.


Câu 3:

Biểu hiện của tăng nhanh thương mại quốc tế là

Xem đáp án

Chọn C

Hoạt động thương mại trên thế giới ngày càng tự do hơn thông qua việc cắt giảm dần thuế quan; tiến tới loại bỏ hàng rào phi thuế quan; đảm bảo tính cạnh tranh công bằng và không phân biệt đối xử. Hợp tác thương mại song phương, đa phương ngày càng trở nên phổ biến. Nhờ đó, hàng hóa và dịch vụ lưu thông giữa các quốc gia nhanh chóng, thuận lợi hơn, thúc đẩy thương mại thế giới phát triển mạnh.


Câu 4:

Biểu hiện của phát triển các hệ thống tài chính quốc tế là

Xem đáp án

Chọn D

Các ngân hàng lớn của các quốc gia kết nối cùng nhau, tạo nên một mạng lưới liên kết tài chính toàn cầu. Một số tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Nhóm Ngân hàng Thế giới ngày càng có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế toàn cầu cũng như kinh tế - xã hội của các quốc gia.


Câu 5:

Biểu hiện của tăng cường vai trò của các công ty đa quốc gia

Xem đáp án

Chọn B

Các công ty đa quốc gia là một trong những nhân tố thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa. Số lượng các công ty đa quốc gia và chi nhánh không ngừng tăng lên, chiếm thị phần ngày càng lớn trong nền kinh tế thế giới. Tính đến năm 2020, có khoảng 80 000 công ty quốc gia với chi nhánh trên toàn cầu.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận