Trắc nghiệm Địa 11 Cánh diều Bài 26: Kinh tế Trung Quốc có đáp án

  • 573 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trung tâm công nghiệp nào sau đây của Trung Quốc không nằm ven biển?

Xem đáp án

Chọn D

Các trung tâm công nghiệp của Trung Quốc nằm ở ven biển phía Đông là Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, Phúc Châu, Hồng Công, Đài Loan. Một số trung tâm công nghiệp nằm ở phía Tây Trung Quốc là U-rum-si, La-sa; còn một số trung tâm nằm ở trong nội địa là Bao Đầu, Lan Châu, Thành Đô, Trung Khánh, Quý Dương, Côn Minh,…


Câu 2:

Trung tâm công nghiệp nào sau đây nằm ở miền Tây Trung Quốc?

Xem đáp án

Chọn A

Các trung tâm công nghiệp của Trung Quốc nằm ở ven biển phía Đông là Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, Phúc Châu, Hồng Công, Đài Loan. Một số trung tâm công nghiệp nằm ở phía Tây Trung Quốc là U-rum-si, La-sa; còn một số trung tâm nằm ở trong nội địa là Bao Đầu, Lan Châu, Thành Đô, Trung Khánh, Quý Dương, Côn Minh,…


Câu 3:

Trung tâm công nghiệp nào sau đây không nằm ở miền Đông Trung Quốc?

Xem đáp án

Chọn A

Các trung tâm công nghiệp của Trung Quốc nằm ở phía Đông là Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, Phúc Châu, Hồng Công, Đài Loan, Cáp Nhĩ Tân, Nam Kinh, Vũ Hán, Quảng Châu, Thẩm Dương. Một số trung tâm công nghiệp nằm ở phía Tây Trung Quốc là U-rum-si, La-sa; còn một số trung tâm nằm ở trong nội địa là Bao Đầu, Lan Châu, Thành Đô, Trung Khánh, Quý Dương, Côn Minh,…


Câu 4:

Nơi nào sau đây ở Trung Quốc không có trung tâm công nghiệp?

Xem đáp án

Chọn D

Ở Trung Quốc, vùng phía Tây chủ yếu là núi cao hiểm trở nên ngành công nghiệp ít phát triển. Chủ yếu là các điểm công nghiệp nhỏ, còn núi cao không có trung tâm công nghiệp.


Câu 5:

Trung Quốc lần đầu tiên đưa người vào vũ trụ và trở về Trái Đất an toàn vào năm

Xem đáp án

Chọn C

Tàu Thần Châu V của Trung Quốc lần đầu tiên đã chở người bay vào vũ trụ và trở về Trái Đất an toàn vào tháng 10 năm 2003.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận