Trắc nghiệm Địa 11 Cánh diều Bài 29: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Cộng hòa Nam Phi có đáp án

  • 129 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nhận định nào sau đây đúng với khí hậu vùng nội địa và duyên hải phía tây của Cộng hòa Nam Phi?

Xem đáp án

Chọn A

Vùng nội địa và duyên hải phía tây ở Cộng hòa Nam Phi có khí hậu nhiệt đới lục địa khô hạn, lượng mưa ít, cảnh quan chủ yếu là hoang mạc, xa van, cây bụi chỉ phù hợp để phát triển chăn nuôi gia súc.


Câu 2:

Nhận định nào sau đây đúng với khí hậu vùng duyên hải đông nam của Cộng hòa Nam Phi?

Xem đáp án

Chọn B

Vùng duyên hải đông nam ở Cộng hòa Nam Phi có khí hậu nhiệt đới ẩm, lượng mưa hằng năm khá cao, thuận lợi trồng các loại cây công nghiệp như mía, chè, cọ dầu và cây ăn quả (chuối, dứa,...).


Câu 3:

Vùng ven biển phía nam ở Cộng hòa Nam Phi có khí hậu

Xem đáp án

Chọn A

Vùng ven biển phía nam ở Cộng hòa Nam Phi có khí hậu cận nhiệt địa trung hải, thuận lợi trồng các loại cây ăn quả cận nhiệt như nho, cam, chanh.


Câu 4:

Ở Cộng hòa Nam Phi, chủng tộc chiếm phần lớn dân số có gốc

Xem đáp án

Chọn C

Cộng hòa Nam Phi là một trong những quốc gia có thành phần dân tộc, chủng tộc đa dạng, phức tạp nhất thế giới; chủ yếu là người gốc Phi (chiếm 80,9%), ngoài ra còn có người gốc Âu, người nhập cư gốc Á và người lai giữa các chủng tộc.


Câu 5:

Ở Cộng hòa Nam Phi, ngoài người gốc Phi còn có người dân gốc

Xem đáp án

Chọn D

Cộng hòa Nam Phi là một trong những quốc gia có thành phần dân tộc, chủng tộc đa dạng, phức tạp nhất thế giới; chủ yếu là người gốc Phi (chiếm 80,9%), ngoài ra còn có người gốc Âu, người nhập cư gốc Á và người lai giữa các chủng tộc.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận