Sắp xếp theo:

Bộ đề thi - Lớp 11

Toán


Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
Chương 2: Tổ hợp - xác suất
Chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân
Chương 4: Giới hạn
Chương 5: Đạo hàm
Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Xem tất cả đề kiểm tra »

Vật lý


Chương 1: Điện tích. Điện trường
Chương 2: Dòng điện không đổi
Chương 3: Dòng điện trong các môi trường
Chương 4: Từ trường
Chương 6: Khúc xạ ánh sáng
Chương 7: Mắt. Các dụng cụ quang
Chương 5: Cảm ứng điện từ

Xem tất cả đề kiểm tra »

Hóa học


Chương 1: Sự điện li
Chương 2: Nitơ - Photpho
Chương 3: Cacbon - Silic
Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ
Chương 5 : Hiđrocacbon no
Chương 6 : Hiđrocacbon không no
Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon
Chương 8: Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Xem tất cả đề kiểm tra »

Lịch sử


Phần 1: Lịch sử thế giới cận đại (tiếp theo)
Chương 1: Các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ La Tinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)
Chương 2: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)
Chương 3: Những thành tựu văn hóa thời cận đại
Phần 2: Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)
Chương 1: Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941)
Chương 2: Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
Chương 3: Các nước châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
Chương 4: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)
Phần 3: Lịch sử Việt Nam (1858 - 1918)
Chương 1: Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX
Chương 2: Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất (1918)

Xem tất cả đề kiểm tra »

Địa lý


A - Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới
B - Địa lí khu vực và quốc gia

Xem tất cả đề kiểm tra »

Sinh học


Chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Chương 2: Cảm ứng
Chương 3: Sinh trưởng và Phát triển
Chương 4: Sinh sản

Xem tất cả đề kiểm tra »