Bộ 20 đề thi giữa học kì 1 Toán 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

  • 4073 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y=tanx

Xem đáp án

Chọn A

Hàm số y = tan xcó tập xác định là D=\π2+kπ,k.


Câu 2:

Tập giá trị của hàm số y=cos2x

Xem đáp án

Chọn B

x:1cos2x1nên tập giá trị của hàm số y = cos 2xlà 1;1.


Câu 3:

Chu kì tuần hoàn của hàm số y=cotx là

Xem đáp án
Chọn C

Câu 4:

Hàm số y=sinx có chu kì tuần hoàn là

Xem đáp án

Chọn C

Lý thuyết sách giáo khoa.


Câu 5:

Cho đồ thị

 Media VietJack
Hàm số nào dưới đây có đồ thị là hình trên

Xem đáp án

Chọn D

Lý thuyết sách giáo khoa.


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

7 tháng trước

Minh Duy

Bình luận


Bình luận