Bộ 20 đề thi giữa học kì 1 Toán 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

  • 4251 lượt thi

  • 43 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tìm tập xác định D của hàm số y=tanx+1sinx.

Xem đáp án

Hàm số xác định sin2x0xkπ2,k.

Chọn đáp án C.


Câu 2:

Cho hàm số y = tan x. Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án

Hàm số y = tan x là hàm số lẻ

Chọn đáp án  A.


Câu 3:

Cho hai đường thẳng cắt nhau d và d'. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường thẳng d thành đường thẳng d'?

Xem đáp án

Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó

 Với hai đường thẳng cắt nhau d và d', không có phép tịnh tiến nào biến đường

thẳng d thành đường thẳng d'

Chọn đáp án  A.


Câu 4:

Tìm chu kì tuần hoàn T của hàm số y=sinx+π3.

Xem đáp án

Ghi nhớ rằng, chu kì tuần hoàn của hàm số y = sin (ax + b) hoặc y=cosax+b,  a;b,a0 là T=2πa. Do đó, chu kì tuần hoàn của hàm số y=sinx+π3 là T=2π

Chọn đáp án     C.


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

8 tháng trước

Minh Duy

Bình luận


Bình luận