Bộ 20 đề thi giữa học kì 1 Toán 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 13)

  • 4144 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y=2cotx1+cos2x là:

Xem đáp án

Chọn B

Điều kiện xác định: sinx01+cos2x0  xkπ2xπ+k2π   xkπxπ2+kπ   xkπ2,  k

Nên tập xác định của hàm số y=2cotx1+cos2x là: D=\kπ2|k.


Câu 2:

Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng π2;π?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Tập nghiệm của phương trình cos 2x + 3sin x - 2= 0là

Xem đáp án

Chọn C

Phương trình tương đương với 12sin2x+3sinx2=02sin2x+3sinx1=0sinx=1sinx=12x=π2+k2πx=π6+k2π;x=5π6+k2π

Vậy tập nghiệm của phương trình là S=π2+k2π;π6+k2π;5π6+k2π,k.


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

8 tháng trước

Minh Duy

Bình luận


Bình luận