Bộ 20 đề thi giữa học kì 1 Toán 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 14)

  • 4148 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho hình bình hành ABCD. Ảnh của điểm D qua phép tịnh tiến theo véctơ AB là:

Xem đáp án

Chọn B

Ta có:AB=DCTAB:DC

 Media VietJack

Thấy ngay phép tịnh tiến theo véctơ AB biến điểm D thành điểm C vì AB=DC.


Câu 2:

Phương trình 3sin2xsinx4=0 có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình nào sau đây:

Xem đáp án

Chọn C

Ta có: 3sin2xsinx4=0sinx=1sinx=43   VNsinx=1.

Vậy phương trình 3sin2xsinx4=0 có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình sinx = -1.


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

8 tháng trước

Minh Duy

Bình luận


Bình luận