Bộ 20 đề thi giữa học kì 1 Toán 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 8)

  • 4076 lượt thi

  • 44 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Giải phương trình 3+3tanx=0.

Xem đáp án

Chọn D

Ta có: tanx=33tanx=tanπ6x=π6+kπ,  k


Câu 2:

Công thức nào dưới đây là công thức nghiệm của phương trình sinx=sinα?

Xem đáp án

Chọn B

sinx=sinαx=α+k2πx=πα+k2π,k 


Câu 3:

Phương trình 2sin2x5sinxcosxcos2x=2 tương đương với phương trình nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn D

2sin2x5sinxcosxcos2x=2

21cos2x2512sin2x1+cos2x2=2 

3cos2x+5sin2x=5 


Câu 4:

Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

 Media VietJack

Xem đáp án

Chọn B

Vì chu kì của hàm số là 2π nên loại A

-sin 0 = 0 nên loại C

-cos 0 = -1 nên loại D


Câu 5:

Hàm số y = tan x  đồng biến trên khoảng/ đoạn nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A

tanπ2  không xác định nên loại C, D

tan3π2  không xác định nên loại B


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

7 tháng trước

Minh Duy

Bình luận


Bình luận