Bộ 20 đề thi giữa học kì 1 Toán 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 17)

  • 4084 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y = 2 + 3tanx là

Xem đáp án

Chọn C

ĐKXĐ cosx0xπ2+kπ. Do đó tập xác định của hàm số là D=\π2+kπ.


Câu 4:

Xét hàm số y = cosx trên đoạn π2;π2. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án
Chọn B

Câu 5:

Nghiệm của phương trình sinx=12

Xem đáp án

Chọn D

sinx=12x=π6+k2πx=5π6+k2π


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

7 tháng trước

Minh Duy

Bình luận


Bình luận