Bộ 20 đề thi giữa học kì 1 Toán 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 16)

  • 4060 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tìm tập xác định của hàm số y=2019cot2x+2020.

Xem đáp án

Chọn B

Điều kiện xác định sin2x02xkπxkπ2,k.

Tập xác định D=\kπ2;k.


Câu 2:

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y=sin2021x+2022trên R lần lượt là

Xem đáp án

Chọn D

Ta có 1sin2021x+20221.


Câu 3:

Hàm số y = 3sin2x tuần hoàn với chu kì là

Xem đáp án

Chọn A

Nhận xét: Hàm số y=sinax+b,a0tuần hoàn với chu kì T=2πa=2π2=π.


Câu 4:

Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án

Chọn A

Trên khoảng 0;π2thì hàm số y = tanx đồng biến.


Câu 5:

Nghiệm của phương trình sin(x+10°) =-1

Xem đáp án
Chọn A

Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

7 tháng trước

Minh Duy

Bình luận


Bình luận