Bộ 20 đề thi giữa học kì 1 Toán 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 5)

  • 4142 lượt thi

  • 42 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tập nghiệm của phương trình sin 2x = 1 là

Xem đáp án

Ta có: sin2x=12x=π2+k2πx=π4+kπ.

Chọn đáp án C.


Câu 2:

Tập xác định của hàm số y = 2 tan x + 1 là

Xem đáp án

Hàm số xác định khi cosx0xπ2+kπ.

Chọn đáp án B.


Câu 3:

Tập nghiệm của phương trình sinxcosx+1=0 là

Xem đáp án

Ta có: sinxcosx+1=0sinx=0cosx+10x=k2π.

Chọn đáp án B.


Câu 4:

Phép đồng dạng tỉ số k bất kì không có tính chất nào sau đây?

Xem đáp án

Phép đồng dạng bất kì không có tính chất biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó, ví dụ phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến và phép quay góc 600.

Chọn đáp án C.


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

8 tháng trước

Minh Duy

Bình luận


Bình luận