Câu hỏi:

31/01/2023 1,016

Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ trên R

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tập xác định của hàm số y = tan x là D=\π2+kπk.

Chọn đáp án C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y = 2 tan x + 1 là

Xem đáp án » 31/01/2023 1,324

Câu 2:

Biết 3tanx600=1, giá trị cos2x+300 bằng

Xem đáp án » 31/01/2023 758

Câu 3:

Xét bốn mệnh đề sau:

(1): Trên R hàm số y = sin 4x có tập giá trị là [-1;1]

(2): Trên 0;π2, hàm số y = sin x có tập giá trị là [-1;1]

(3): Trên R hàm số y = sin 4x là hàm chẵn.

(4): Trên R hàm số y=xsin24x là hàm lẻ.

Tìm số phát biểu đúng.

Xem đáp án » 31/01/2023 668

Câu 4:

Tính tích tất cả các nghiệm của phương trình sin2x+3π4+cosx=0trên đoạn 0;π.

Xem đáp án » 31/01/2023 555

Câu 5:

Tìm tập xác định D của hàm số y=tanπ2cosx.

Xem đáp án » 31/01/2023 503

Câu 6:

Số thực dương a nhỏ nhất thỏa mãn sinπa2+2a=sinπa2 là

Xem đáp án » 31/01/2023 371

Bình luận


Bình luận