Bộ 20 đề thi giữa học kì 1 Toán 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 12)

  • 4068 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' Người ta định nghĩa “Mặt chéo của hình hộp là mặt tạo bởi hai đường chéo của hình hộp đó”. Hình hộp ABCD.A'B'C'D' có số mặt chéo là

Xem đáp án

Chọn D

Hình hộp ABCD.A'B'C'D' có 4 đường chéo đó là AC',BD',CA',DB'.

Nên số mặt chéo của hình hộp bằng C42=6 (mặt chéo).


Câu 5:

Tại một buổi lễ có 15 cặp vợ chồng tham dự. Mỗi ông bắt tay một lần với mọi người trừ vợ mình. Các bà không ai bắt tay với

nhau. Hỏi có bao nhiêu cái bắt tay?

Xem đáp án

Chọn C

Theo giả thiết bài toán, ta nhận thấy mỗi ông chồng chỉ bắt tay một lần với mọi người và sẽ không bắt tay với chính mình và vợ mình. Do đó:

Người thứ nhất bắt tay với 28 người.

Người thứ hai bắt tay với 27 người.

Người thứ 15 bắt tay với 14 người.

Khi đó ta có tổng số cái bắt tay là 15(14+28)2=315.


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

7 tháng trước

Minh Duy

Bình luận


Bình luận