Bộ 20 đề thi giữa học kì 1 Toán 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

  • 4080 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tìm tập xác định D của hàm số y = tan 2x:

Xem đáp án

ChọnD

Hàm số xác định khi cos2x02xπ2+kπxπ4+kπ2k.

Tập xác định của hàm số là: D=\π4+kπ2|k.


Câu 2:

Tập giá trị của hàm số y = sin (2x +1) là:

Xem đáp án

Chọn C

Ta có 1sin2x+11,x.

Vậy tập giá trị của hàm số đã cho là 1;1.


Câu 3:

Chu kỳ của hàm số y=3sinx2là số nào sau đây? 

Xem đáp án

Chọn C

Chu kì của hàm số T=2π12=4π.


Câu 4:

Xác định hàm số tuần hoàn với chu kỳ là π.

Xem đáp án

Đáp án D


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

7 tháng trước

Minh Duy

Bình luận


Bình luận