Bộ 20 đề thi giữa học kì 1 Toán 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

  • 4074 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tìm tập xác định D của hàm số y = tan x:

Xem đáp án

Chọn D

Hàm số xác định khi cos2x02xπ2+kπxπ4+kπ2k.

Tập xác định của hàm số là: D=\π4+kπ2|k.


Câu 2:

Tập giá trị của hàm số y = sin 2x là:

Xem đáp án

Chọn C

Ta có 1sin2x1,x.

Vậy tập giá trị của hàm số đã cho là 1;1.


Câu 3:

Tìm chu kì T của hàm số y=sin5xπ4.

Xem đáp án

Chọn A

Hàm số y=sinax+b tuần hoàn với chu kì T  =  2πa.

Hàm số y=sin5xπ4 tuần hoàn với chu kì T=2π5.


Câu 4:

Chu kỳ của hàm số y = tan x là:

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án

Media VietJack

Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Xem đáp án

Chọn B

Đồ thị hàm số đi qua ba điểm 0;1;π2;0;π;1. Chỉ có hàm số y = cos x thỏa mãn.


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

7 tháng trước

Minh Duy

Bình luận


Bình luận