Bộ 20 đề thi giữa học kì 1 Toán 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 9)

  • 4143 lượt thi

  • 44 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Hàm số nào sau đây có tập xác định R

Xem đáp án
Chọn B

Câu 2:

Phương trình sin2x3π3=0 có nghiệm là gì?

Xem đáp án

Chọn A

sin2x3π3=02x3π3=kπ2x3=π3+kπx=π2+k3π2k.


Câu 3:

Tìm nghiệm của phương trình sin2x+3sinx4=0.

Xem đáp án

Chọn D

Ta có: sin2x+3sinx4=0sinx=1sinx=4sinx=1x=π2+k2π,k.


Câu 4:

Hàm số y = sin x nghịch biến trên mỗi khoảng nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn D

Hàm số y = sin x đồng biến trên mỗi khoảng π2+k2π;π2k2π,k

và nghịch biến trên mỗi khoảng π2+k2π;3π2k2π,k.


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

8 tháng trước

Minh Duy

Bình luận


Bình luận