Câu hỏi:

01/02/2023 483

Phương trình nào sau đây vô nghiệm ?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giải phương trình: sin 2x + sin 3x = 0

Xem đáp án » 13/07/2024 3,283

Câu 2:

Tìm nghiệm của phương trình 12sinx32cosx=1.

Xem đáp án » 01/02/2023 1,308

Câu 3:

Trong mặt phẳng Oxy cho 2 điểm A(1;6), B(-1;-4). Gọi CD lần lượt là ảnh của A và B qua phép tịnh tiến theo vectơ v=1;5. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 01/02/2023 390

Câu 4:

Cho hình bình hành ABCD, có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường thẳng AB thành đường thẳng CD và biến đường thẳng AD thành đường thẳng BC.

Xem đáp án » 01/02/2023 372

Câu 5:

Xác định tính chẵn, lẻ của hàm số y = f(x) = cos x - sin x.

Xem đáp án » 01/02/2023 360

Câu 6:

Hàm số y = sin x nghịch biến trên mỗi khoảng nào sau đây?

Xem đáp án » 01/02/2023 341

Bình luận


Bình luận