Câu hỏi:

01/02/2023 31

Tìm điều kiện xác định của hàm số sau: y=cos2x1tanx

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1tanx0tanx1cosx0xπ4+kπ,kxπ2+kπ,k

Vậy TXĐ: D=\π2+kπ;π4+kπ,k

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm nghiệm của phương trình 12sinx32cosx=1.

Xem đáp án » 01/02/2023 73

Câu 2:

Giải phương trình: sin 2x + sin 3x = 0

Xem đáp án » 01/02/2023 72

Câu 3:

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 01/02/2023 53

Câu 4:

Xác định tính chẵn, lẻ của hàm số y = f(x) = cos x - sin x.

Xem đáp án » 01/02/2023 47

Câu 5:

Cho tam giác đều ABC. A,B,C được đánh theo thứ tự ngược chiều kim đồng hồ. Hãy xác định góc quay của phép quay tâm A biến B thành điểm C.

Xem đáp án » 01/02/2023 47

Câu 6:

Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(3;0). Tìm tọa độ ảnh A' của điểm A qua phép quay QO,π2.

Xem đáp án » 01/02/2023 41

Câu 7:

Trong mặt phẳng Oxy đường tròn C:x2+y26x+4y+12=0 qua phép vị tự tâm I(1;1) tỉ số -4 biến thành đường tròn (C') Tính bán kính của (C') bằng:

Xem đáp án » 01/02/2023 40

Bình luận


Bình luận