Bộ 20 đề thi giữa học kì 1 Toán 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 15)

  • 4149 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tìm tập xác định D của hàm số y=tanxπ4.

Xem đáp án

Chọn D

Hàm số y=tanxπ4xác định cosxπ40

xπ4π2+kπx3π4+kπ .


Câu 2:

Tập giá trị của hàm số y = 4sin3x là

Xem đáp án

Chọn D

Ta có

1sin3x1,  x44sin3x4,  x

4y4,  x

Vậy tập giá trị của hàm số y = 4sin3x là [-4;4].


Câu 3:

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

Xem đáp án
Chọn A

Câu 4:

Hàm số y = sinx đồng biến trên mỗi khoảng nào trong các mỗi khoảng sau?

Xem đáp án
Chọn A

Câu 5:

Nghiệm của phương trình sinx=12

Xem đáp án

Chọn C

Ta có:

sinx=12sinx=sinπ6x=π6+k2πx=7π6+k2πk.


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

8 tháng trước

Minh Duy

Bình luận


Bình luận