Câu hỏi:

03/02/2023 109

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d:x+2y3=0. Phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số k = 2 và phép tịnh tiến theo vectơ v=1;2 biến đường thẳng d thành đường thẳng d' . Viết phương trình đường thẳng d'.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d : x + 2y - 3 = 0. Phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một nhóm học sinh gồm 4 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 9 học sinh trên thành 1 hàng dọc sao cho nam nữ đứng xen kẽ?

Xem đáp án » 03/02/2023 6,854

Câu 2:

 Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số phân biệt sao cho 1, 2, 3 luôn đứng cạnh nhau.

Xem đáp án » 03/02/2023 3,285

Câu 3:

Số đường chéo của đa giác đều có 20 cạnh là bao nhiêu?

Xem đáp án » 03/02/2023 1,148

Câu 4:

Có bao nhiêu cách chọn 2 số tự nhiên nhỏ hơn 7 , trong đó có 1 số lẻ và 1 số chẵn?

Xem đáp án » 03/02/2023 794

Câu 5:

Có bao nhiêu cách sắp xếp 7 bạn học sinh thành một hàng ngang?

Xem đáp án » 03/02/2023 618

Câu 6:

Số cách chọn ngẫu nhiên 1 học sinh làm lớp trưởng, 1học sinh làm bí thư từ tập thể lớp gồm 35 học sinh là

Xem đáp án » 03/02/2023 313

Câu 7:

Lớp 12A có 18 học sinh nữ và 17 học sinh nam. Giáo viên chọn 1 học sinh trong lớp làm tình nguyện viên tham gia phong trào thanh niên của nhà trường. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

Xem đáp án » 03/02/2023 219

Bình luận


Bình luận