Câu hỏi:

31/01/2023 188

Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình cos(sin x ) = 1trên đoạn 0;2π.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Chọn đáp án D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y = 2 tan x + 1 là

Xem đáp án » 31/01/2023 1,180

Câu 2:

Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ trên R

Xem đáp án » 31/01/2023 818

Câu 3:

Biết 3tanx600=1, giá trị cos2x+300 bằng

Xem đáp án » 31/01/2023 679

Câu 4:

Xét bốn mệnh đề sau:

(1): Trên R hàm số y = sin 4x có tập giá trị là [-1;1]

(2): Trên 0;π2, hàm số y = sin x có tập giá trị là [-1;1]

(3): Trên R hàm số y = sin 4x là hàm chẵn.

(4): Trên R hàm số y=xsin24x là hàm lẻ.

Tìm số phát biểu đúng.

Xem đáp án » 31/01/2023 572

Câu 5:

Tính tích tất cả các nghiệm của phương trình sin2x+3π4+cosx=0trên đoạn 0;π.

Xem đáp án » 31/01/2023 493

Câu 6:

Tìm tập xác định D của hàm số y=tanπ2cosx.

Xem đáp án » 31/01/2023 459

Câu 7:

Gọi x1,  x2  x1<x2 thuộc khoảng 0;2π, là hai nghiệm của phương trình cosx=32. Giá trị x1x2 bằng

Xem đáp án » 31/01/2023 351

Bình luận


Bình luận