Câu hỏi:

31/01/2023 128

Phép đồng dạng tỉ số k bất kì không có tính chất nào sau đây?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phép đồng dạng bất kì không có tính chất biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó, ví dụ phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến và phép quay góc 600.

Chọn đáp án C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y = 2 tan x + 1 là

Xem đáp án » 31/01/2023 1,182

Câu 2:

Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ trên R

Xem đáp án » 31/01/2023 835

Câu 3:

Biết 3tanx600=1, giá trị cos2x+300 bằng

Xem đáp án » 31/01/2023 683

Câu 4:

Xét bốn mệnh đề sau:

(1): Trên R hàm số y = sin 4x có tập giá trị là [-1;1]

(2): Trên 0;π2, hàm số y = sin x có tập giá trị là [-1;1]

(3): Trên R hàm số y = sin 4x là hàm chẵn.

(4): Trên R hàm số y=xsin24x là hàm lẻ.

Tìm số phát biểu đúng.

Xem đáp án » 31/01/2023 577

Câu 5:

Tính tích tất cả các nghiệm của phương trình sin2x+3π4+cosx=0trên đoạn 0;π.

Xem đáp án » 31/01/2023 501

Câu 6:

Tìm tập xác định D của hàm số y=tanπ2cosx.

Xem đáp án » 31/01/2023 461

Câu 7:

Gọi x1,  x2  x1<x2 thuộc khoảng 0;2π, là hai nghiệm của phương trình cosx=32. Giá trị x1x2 bằng

Xem đáp án » 31/01/2023 353

Bình luận


Bình luận