Câu hỏi:

31/01/2023 363

Chọn khẳng định sai.

Đáp án chính xác

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập hơn 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phép quay góc quay 900 biến đường thẳng d thành đường thẳng d' tạo với d một góc 900.

Chọn đáp án  C.

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y = tan x. Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án » 31/01/2023 940

Câu 2:

Cho hàm số y = sin x trên đoạn 3π2;5π2 có đồ thị như hình vẽ dưới đây:

 Media VietJack
Tìm tất cả giá trị x3π2;5π2để hàm số nhận giá trị âm.

Xem đáp án » 31/01/2023 389

Câu 3:

Cho hàm số y=tanx+π4. Tìm khẳng định đúng.

Xem đáp án » 31/01/2023 225

Câu 4:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: 2x + y - 3 = 0. Phép vị tự tâm O tỉ số 2 biến đường thẳng d thành đường nào trong các đường sau?

Xem đáp án » 31/01/2023 225

Câu 5:

Tìm chu kỳ tuần hoàn T của hàm số y=sin2x2cos2x.

Xem đáp án » 31/01/2023 219

Câu 6:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A1;4,B4;0 và C(-2;-2). Phép tịnh tiến theo vectơ BC biến tam giác ABC thành tam giác A'B'C' có trực tâm là điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 31/01/2023 218

Bình luận


Bình luận