Câu hỏi:

31/01/2023 234

Cho điểm I thuộc đoạn thẳng AB và AB = 4AI. Chọn khẳng định đúng.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Chọn đáp án  D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y = tan x. Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án » 31/01/2023 1,101

Câu 2:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: 3x - y + 1 = 0, đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình sau là ảnh của d qua phép quay tâm O(0;0) góc 900?

Xem đáp án » 31/01/2023 931

Câu 3:

Cho hàm số y = sin x trên đoạn 3π2;5π2 có đồ thị như hình vẽ dưới đây:

 Media VietJack
Tìm tất cả giá trị x3π2;5π2để hàm số nhận giá trị âm.

Xem đáp án » 31/01/2023 570

Câu 4:

Chọn khẳng định sai.

Xem đáp án » 31/01/2023 482

Câu 5:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn C:x+22+y12=4 và đường thẳng d: x - y + 2 = 0 cắt nhau tại hai điểm A và B, gọi M là trung điểm của AB. Phép vị tự tâm O tỉ số k = 3 biến điểm M thành điểm M' có tọa độ là

Xem đáp án » 31/01/2023 369

Câu 6:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A1;4,B4;0 và C(-2;-2). Phép tịnh tiến theo vectơ BC biến tam giác ABC thành tam giác A'B'C' có trực tâm là điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 31/01/2023 345

Câu 7:

Cho hàm số y=tanx+π4. Tìm khẳng định đúng.

Xem đáp án » 31/01/2023 324

Bình luận


Bình luận