Câu hỏi:

30/01/2023 217

Cho đồ thị

 Media VietJack
Hàm số nào dưới đây có đồ thị là hình trên

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

Lý thuyết sách giáo khoa.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập giá trị của hàm số y=cos2x

Xem đáp án » 30/01/2023 14,249

Câu 2:

Số cách sắp xếp 10 học sinh thành một hàng dọc

Xem đáp án » 30/01/2023 4,334

Câu 3:

Một tổ có 4 học sinh nữ và 7 học sinh nam. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên một học sinh của tổ đó đi trực nhật.

Xem đáp án » 30/01/2023 2,370

Câu 4:

Cho tập A=0;1;2;3;4;5;6;7;8. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau sao cho chữ số đứng cuối chia hết cho 4.

Xem đáp án » 30/01/2023 1,415

Câu 5:

Phương trình tanx=tanαvới αlà một số cho trước có các nghiệm là gì?

Xem đáp án » 30/01/2023 1,371

Câu 6:

Với n là số nguyên dương tùy ý, n4. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 30/01/2023 618

Câu 7:

Có 10 quả cầu đỏ được đánh số từ 1 đến 10, 7 quả cầu xanh được đánh số từ 1 đến 7 và 8 quả cầu vàng được đánh số từ 1 đến 8. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 3 quả cầu khác màu và khác số.

Xem đáp án » 30/01/2023 613

Bình luận


Bình luận