Câu hỏi:

30/01/2023 281

Tập xác định của hàm số y=tanx

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

Hàm số y = tan xcó tập xác định là D=\π2+kπ,k.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập giá trị của hàm số y=cos2x

Xem đáp án » 30/01/2023 14,294

Câu 2:

Số cách sắp xếp 10 học sinh thành một hàng dọc

Xem đáp án » 30/01/2023 4,460

Câu 3:

Một tổ có 4 học sinh nữ và 7 học sinh nam. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên một học sinh của tổ đó đi trực nhật.

Xem đáp án » 30/01/2023 2,538

Câu 4:

Cho tập A=0;1;2;3;4;5;6;7;8. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau sao cho chữ số đứng cuối chia hết cho 4.

Xem đáp án » 30/01/2023 1,689

Câu 5:

Phương trình tanx=tanαvới αlà một số cho trước có các nghiệm là gì?

Xem đáp án » 30/01/2023 1,382

Câu 6:

Với n là số nguyên dương tùy ý, n4. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 30/01/2023 646

Câu 7:

Có 10 quả cầu đỏ được đánh số từ 1 đến 10, 7 quả cầu xanh được đánh số từ 1 đến 7 và 8 quả cầu vàng được đánh số từ 1 đến 8. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 3 quả cầu khác màu và khác số.

Xem đáp án » 30/01/2023 623

Bình luận


Bình luận