Trắc nghiệm Địa 11 Cánh diều Bài 5: Một số vấn đề an ninh toàn cầu có đáp án

  • 764 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Hiện nay, thế giới phụ thuộc chủ yếu vào năng lượng

Xem đáp án

Chọn C

Thế giới vẫn phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch, trong khi đó, trữ lượng và sản lượng một số nguồn năng lượng hóa thạch có xu hướng giảm, đối mặt với nguy cơ cạn kiệt tương lai.


Câu 2:

Các khu vực có nhiều năng lượng là

Xem đáp án

Chọn A

Hầu hết các khu vực có vị trí chiến lược về năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ như Tây Nam Á, Trung Á, Mỹ Latinh, Bắc Phi, Biển Đông,... là mục tiêu cạnh tranh sức ảnh hưởng của các cường quốc, làm cho vấn đề an ninh năng lượng trở nên phức tạp.


Câu 3:

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ viết tắt là

Xem đáp án

Chọn B

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) có vai trò điều phối và thống nhất các chính sách dầu khí của các quốc gia thành viên phù hợp với tình hình kinh tế - chính trị thế giới. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) góp phần thúc đẩy an ninh năng lượng, phát triển kinh tế, nâng cao nhận thức về môi trường trên toàn thế giới,...


Câu 4:

Uỷ hội sông Mê Công gồm không có quốc gia nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A

Năm 1995, Uỷ hội sông Mê Công (Mekong River Commission - MRC) được thành lập; bao gồm các quốc gia thành viên là: Cam-pu-chia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Mục tiêu của MRC là thúc đẩy hợp tác quản lí, phát triển nước và các nguồn tài nguyên liên quan của lưu vực sông Mê Công nhằm khai thác hết tiềm năng, mang lại lợi ích bền vững cho tất cả các nước trong lưu vực.


Câu 5:

Tình trạng thiếu dinh dưỡng chủ yếu tập trung ở châu lục nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A

Theo Báo cáo về Tình trạng An ninh lương thực và Dinh dưỡng trên thế giới năm 2021 của FAO, thế giới có khoảng 768 triệu người bị thiếu dinh dưỡng trong năm 2020, trong đó có hơn 50% sống ở châu Á và hơn 1/3 sống ở châu Phi.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Phạm Tuyền
16:20 - 01/11/2023

câu 1: đáp án B. vì dầu mỏ chiếm 31,2%