Trắc nghiệm Địa 11 CTST Bài 10. Liên minh châu âu có đáp án

  • 639 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Liên minh châu Âu được thành lập nhằm mục đích nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn D

Mục tiêu của EU theo Hiệp ước Ma-xtrích là xây dựng, phát triển một khu vực mà ở đó, hàng hóa, dịch vụ, con người, tiền tệ được tự do lưu thông giữa các nước thành viên: tăng cường hợp tác, liên kết về kinh tế, luật pháp, an ninh và đối ngoại nhằm thúc dẩy sự thống nhất châu Âu và góp phần vào việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới.


Câu 2:

Các quốc gia nào sau đây thành lập Cộng đồng Than Thép châu Âu?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn A

Năm 1951, thành lập cộng đồng Than và Thép châu Âu. Gồm các quốc gia: Pháp, CHLB Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan và Lúc-xăm-bua.


Câu 3:

Năm 1967, Cộng đồng châu Âu được thành lập trên cơ sở hợp nhất của những tổ chức nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn A

Năm 1951, Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua đã thành lập Cộng đồng Than Thép châu Âu; sau đó thành lập Cộng đồng Kinh tế châu Âu vào năm 1957 và Cộng đồng Nguyên tử châu Âu vào năm 1958. Năm 1967, Cộng đồng châu Âu được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba tổ chức trên.


Câu 4:

Trở ngại lớn nhất đối với việc phát triển của Liên minh châu Âu là sự khác biệt về

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn D

Gây trở ngại lớn nhất cho việc phát triển của EU là sự khác biệt về trình độ phát triển của các nước trong khu vực Liên minh châu Âu (sự chênh lệch này diễn ra giữa các nước Đông - Tây - Nam - Bắc Âu).


Câu 5:

Khu vực kinh tế nào dẫn đầu thế giới về thương mại hiện nay?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn C

EU là nhà xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ lớn nhất thế giới. EU đã kí kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) và các hiệp định khác có thành phần thương mại với nhiều nước.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

A. Kiệt
19:27 - 12/12/2023

Hay