Trắc nghiệm Địa 11 CTST Bài 19. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Liên Bang Nga có đáp án

  • 502 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lãnh thổ Liên bang Nga gồm có

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn A

Nằm ở phía bắc lục địa Á - Âu, với diện tích đất khoảng 17 triệu km2, Liên bang Nga là quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới. Lãnh thổ Liên bang Nga bao gồm phần lớn đồng bằng Đông Âu và toàn bộ phần Bắc Á. Quốc gia có đường biên giới trên đất liền khoảng 20000 km và đường bờ biển gần 38000 km.


Câu 2:

Chiều dài của đường Xích đạo được ví xấp xỉ với chiều dài

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn D

Liên bang Nga giáp nhiều quốc gia với đường biên giới xấp xỉ chiều dài xích đạo. Vùng biển rộng lớn thuộc Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương và các biểu như: Ban-tích, Biển Đen, Ca-xpi.


Câu 3:

Đại bộ phận địa hình phần lãnh thổ phía Tây sông I-ê-nít-xây là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn B

Đại bộ phận địa hình phần lãnh thổ phía Tây sông Ê-nit-xây là đồng bằng (đồng bằng Đông Âu. đồng bằng Tây Xibia) và vùng trũng. Đồng bằng Đông Âu tương đối cao, xen lẫn nhiều đồi thấp, đất màu mỡ, là nơi trồng cây lương thực, thực phẩm và chăn nuôi chính của Liên bang Nga.


Câu 4:

Sông nào sau đây là ranh giới để chia Liên bang Nga làm 2 phần phía Tây và phía Đông?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn B

Sông I-ê-nít-xây (Yenisei) phân chia lãnh thổ Liên bang Nga làm 2 phần: phía tây là đồng bằng, phía đông là núi và cao nguyên.


Câu 5:

Loại khoáng sản nào sau đây của Liên bang Nga đứng đầu thế giới về trữ lượng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn D

Liên bang Nga đứng đầu thế giới và trữ lượng khí tự nhiên, đứng thứ hai về trữ lượng than đá (sau Hoa Kỳ), đứng thứ sáu về trữ lượng dầu mỏ (sau Vê-nê-xu-ê-la, A-rập Xê-út, Ca-na-đa, Iran, I-rắc); đứng thứ ba về quặng sắt (sau Ô-xtrây-li-a, Bra-xin).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận