Trắc nghiệm Địa 11 CTST Bài 20. Kinh tế Liên Bang Nga có đáp án

  • 429 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lãnh thổ Liên bang Nga có các vùng kinh tế quan trọng là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn B

Hiện nay, Liên bang Nga có 12 vùng kinh tế, trong đó, các vùng kinh tế quan trọng là: vùng Trung ương, vùng Trung tâm đất đen, vùng U-ran và vùng Viễn Đông. Mỗi vùng có những đặc điểm nổi bật về hoạt động kinh tế.


Câu 2:

Ngành công nghiệp mũi nhọn, hằng năm mang lại nguồn tài chính lớn cho Liên bang Nga là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn D

Công nghiệp khai thác dầu khí là ngành mũi nhọn, mang lại doanh thu lớn, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Liên bang Nga. Công nghiệp dầu mỏ, khí tự nhiên tập trung chủ yếu ở đồng bằng Tây Xi-bia, khu vực dãy U-ran,...


Câu 3:

Ngành giữ vai trò chủ đạo của nền kinh tế Liên bang Nga là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn B

Công nghiệp giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế Liên bang Nga. Năm 2020, công nghiệp và xây dựng chiếm 30% GDP và thu hút khoảng 27% lực lượng lao động. Cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng, các ngành công nghiệp chính là năng lượng, chế tạo, luyện kim.


Câu 4:

Ngành công nghiệp truyền thống của Liên bang Nga là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn C

Công nghiệp đóng tàu là ngành truyền thống, Liên bang Nga đóng được nhiều loại tàu khác nhau như: tàu ngầm, tàu sân bay, tàu phá băng nguyên tử,... Trung tâm đóng tàu lớn nhất là Vla-đi-vô-xtốc.


Câu 5:

Vùng kinh tế nào sau đây của Liên bang Nga giàu tài nguyên, công nghiệp phát triển nhưng nông nghiệp còn hạn chế?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn B

U-ran là vùng có địa hình núi cao nhưng lại rất giàu có về tài nguyên khoáng sản, tiêu biểu như than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên, sắt,… Vì vậy, đây là vùng giàu có về tài nguyên thiên nhiên để phát triển các ngành công nghiệp nhưng lại không thuận lợi để phát triển ngành nông nghiệp.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận