Trắc nghiệm Địa 11 CTST Bài 30. Kinh tế Cộng hòa Nam Phi có đáp án

  • 223 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nền kinh tế của Cộng hòa Nam Phi đứng thứ mấy ở châu Phi?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn B

Cộng hòa Nam Phi là một trong ba nền kinh tế lớn nhất châu Phi (cùng với Ni-giê-ri-a và Ai Cập), là quốc gia duy nhất ở châu Phi thuộc thành viên của G20 (năm 2020).


Câu 2:

Nền kinh tế của Cộng hòa Nam Phi đứng sau những quốc gia nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn A

Cộng hòa Nam Phi là một trong ba nền kinh tế lớn nhất châu Phi (cùng với Ni-giê-ri-a và Ai Cập), là quốc gia duy nhất ở châu Phi thuộc thành viên của G20 (năm 2020).


Câu 3:

Cộng hòa Nam Phi thu hút được vốn đầu tư lớn từ các quốc gia nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn A

Cộng hòa Nam Phi thu hút được nhiều vốn đầu tư từ Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản,... Tổng FDI đầu tư vào Cộng hòa Nam Phi đạt 3 tỉ USD năm 2020, lớn thứ ba châu Phi (sau Ai Cập và Cộng hòa Công-gô).


Câu 4:

Trung tâm công nghiệp chính của Cộng hòa Nam Phi không phải là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn D

Các trung tâm công nghiệp chính là Kếp-tao, Giô-han-ne-xbua, Po Ê-li-da-bét, Đông Luân Đôn và Đuốc-ban.


Câu 5:

Ngành công nghiệp quan trọng nhất trong hoạt động sản xuất công nghiệp ở Cộng hòa Nam Phi là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn A

Ngành công nghiệp khai thác giữ vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất công nghiệp, chủ yếu dựa vào nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, trữ lượng lớn. Cộng hòa Nam Phi đứng hàng đầu thế giới về ngành khai thác vàng, kim cương, u-ra-ni-um,.. Ngành công nghiệp khai khoáng đóng góp khoảng 18% GDP, 50% nguồn thu ngoại tệ cho quốc gia này (năm 2021).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận