Trắc nghiệm Địa 11 CTST Bài 5. Một số tổ chức khu vực và quốc tế có đáp án

  • 534 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Diễn đàn hợp tác châu Á - Thái Bình Dương viết tắt là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn B

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (The Asia - Pacific Economic Cooperation, viết tắt là APEC) được thành lập vào tháng 11-1989. Đến năm 2020, APEC có 21 thành viên.


Câu 2:

ASEAN là tên viết tắt của tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn B

ASEAN là tên viết tắt của tổ chức liên kết kinh tế Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á là một tổ chức chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Tổ chức này được thành lập ngày 8 tháng 8 năm 1967, tại Bangkok, Thái Lan.


Câu 3:

Tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào sau đây có đa số các nước thành viên nằm ở Nam bán cầu?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn D

Tổ chức liên kết kinh tế khu vực có đa số các nước thành viên nằm ở Nam bán cầu là MERCOSUR (Thị trường chung Nam Mĩ). Mercosur hay Mercosul, là một hiệp định thương mại tự do được thành lập vào năm 1991 giữa các nước Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. Đến tháng 6 năm 2006, Mercosur kết nạp thêm Venezuela, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador và Peru hiện là các thành viên liên kết của Mercosur.


Câu 4:

Nhận định nào sau đây không phải ý nghĩa của Tổ chức Thương mại thế giới phát triển mạnh?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn C

Tổ chức thương mại thế giới với 164 thành viên chiếm khoảng 90% số dân, chi phối 95% hoạt động thương mại của thế giới và có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy tự do hóa thương mại, làm cho nền kinh tế thế giới phát triển năng động hơn.


Câu 5:

Tổ chức liên kết kinh tế khu vực ở nào sau đây có nhiều quốc gia châu Á tham gia nhất?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn B

ASEAN có 10 quốc gia châu Á tham gia, APEC (Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương) có 21 quốc gia châu Á tham gia; còn EU và NAFTA là hai liên kết khu vực không có quốc gia châu Á nào tham gia.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

6 tháng trước

Tiêu Thị Thanh Huyền

Bình luận


Bình luận