Trắc nghiệm Địa 11 Kết nối Bài 27: Kinh tế Trung Quốc có đáp án

  • 433 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Ngành công nghiệp nào sau đây của Trung Quốc đứng đầu thế giới?

Xem đáp án

Chọn A

Trung Quốc đứng đầu thế giới về khai thác than, chiếm 50% sản lượng than thế giới; trung bình mỗi năm khai thác khoảng trên 1 tỉ tấn than. Than được khai thác nhiều ở phía đông bắc (tỉnh Sơn Tây, tỉnh Thiên Tây) và phía tây nam (tỉnh Tứ Xuyên).


Câu 2:

Các chính sách, biện pháp cải cách trong nông nghiệp của Trung Quốc không phải là

Xem đáp án

Chọn C

Trung Quốc đã áp dụng nhiều chính sách, biện pháp cải cách trong nông nghiệp như: giao quyền sử dụng đất cho nông dân, xây dựng mới đường giao thông, đưa kĩ thuật mới vào sản xuất, xây dựng tu bổ hệ thống thủy lợi, phổ biến giống mới năng suất cao,…


Câu 3:

Những thay đổi quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc là kết quả của

Xem đáp án

Chọn C

Những thay đổi quan trọng và các thành tựu về kinh tế của Trung Quốc là kết quả của công cuộc hiện đại hóa.


Câu 4:

Sự phát triển của các ngành công nghiệp nào sau đây góp phần quyết định việc Trung Quốc chế tạo thành công tàu vũ trụ?

Xem đáp án

Chọn B

Sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp điện tử, cơ khí chính xác, sản xuất máy tự động góp phần quyết định trong việc Trung Quốc chế tạo thành công tàu vũ trụ và phát triển ngành công nghiệp hàng không vũ trụ.


Câu 5:

Vùng trồng lúa mì của Trung Quốc tập trung chủ yếu ở đồng bằng nào?

Xem đáp án

Chọn D

Đồng bằng châu thổ các sông lớn là các vùng nông nghiệp trù phú của Trung Quốc. Các đồng bằng Đông Bắc, Hoa Bắc trồng nhiều lúa mì, ngô, củ cải đường. Nông sản chính của các đồng bằng Hoa Trung, Hoa Nam là lúa gạo, mía, chè, bông.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận