Trắc nghiệm Địa 11 Kết nối Bài 31: Kinh tế Cộng hòa Nam Phi có đáp án

  • 262 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chăn nuôi quảng canh chiếm

Xem đáp án

Chọn C

Chăn nuôi quảng canh chiếm 4/5 diện tích đất nông nghiệp. Các vật nuôi phổ biến là bò, cừu, dê, lợn,...


Câu 2:

Cây trồng quan trọng hàng đầu ở Cộng hòa Nam Phi là

Xem đáp án

Chọn A

Ở Cộng hòa Nam Phi, ngô là cây trồng quan trọng hàng đầu, cung cấp lương thực, thức ăn chăn nuôi và xuất khẩu. Ngô được trồng tập trung ở các trang trại lớn, cơ giới hóa cao. Hoạt động trồng trọt tập trung chủ yếu ở các đồng bằng ven biển và vùng đồi thấp.


Câu 3:

Cây ngô ở Cộng hòa Nam Phi được trồng tập trung ở

Xem đáp án

Chọn C

Ở Cộng hòa Nam Phi, ngô là cây trồng quan trọng hàng đầu, cung cấp lương thực, thức ăn chăn nuôi và xuất khẩu. Ngô được trồng tập trung ở các trang trại lớn, cơ giới hóa cao. Hoạt động trồng trọt tập trung chủ yếu ở các đồng bằng ven biển và vùng đồi thấp.


Câu 4:

Cộng hòa Nam Phi nổi tiếng thế giới về vật nuôi nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A

Cộng hòa Nam Phi nổi tiếng thế giới về nuôi cừu, nằm trong số 10 nước xuất khẩu len đứng đầu thế giới. Hoạt động chăn nuôi phân bố rộng khắp, nhưng tập trung chủ yếu ở cao nguyên trung tâm.


Câu 5:

Hoạt động chăn nuôi ở Cộng hòa Nam Phi tập trung chủ yếu ở

Xem đáp án

Chọn D

Cộng hòa Nam Phi nổi tiếng thế giới về nuôi cừu, nằm trong số 10 nước xuất khẩu len đứng đầu thế giới. Hoạt động chăn nuôi phân bố rộng khắp, nhưng tập trung chủ yếu ở cao nguyên trung tâm.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận