Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 10 (có đáp án): Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể (phần 2)

  • 1335 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tích cực, tự giác là

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Phương án nào sau đây là biểu hiện của tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Để có tính tích cực, tự giác chúng ta cần phải có điều gì sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Bạn T rủ bạn P đi xem đá bóng để cổ vũ cho đội của trường nhưng P từ chối không đi vì muốn ở nhà ngủ. Nếu em là T, em sẽ

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Nhân dịp 20/11 nhà trường phát động phong trào viết báo tường, tại lớp em có bạn D không tham gia viết báo tường với lớp. Trong tình huống này em sẽ làm gì sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận