Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 10 (có đáp án): Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể

  • 3628 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Bạn N cho rằng chỉ cần học thôi không cần tham gia các hoạt động của lớp, trường tổ chức vì mất thời gian. Em có nhận xét gì về bạn N?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 2:

Phương án nào sau đây là biểu hiện của tự giác, tích cực trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 4:

Biểu hiện nào sau đây trái với tự giác, tích cực trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận